Helstu starfssvið

Barnaréttur / forsjármál
Félaga- og fyrirtækjaréttur
Hjúskapar- og sambúðarréttur
/ skilnaðarmál
Samningaréttur / samningagerð
Stjórnsýsluréttur
Erfðaréttur / dánarbú
Fjármögnun / kaupleigusamningar
Innheimtur
Skaðabóta- og vátryggingarréttur / slysamál
Verðbréfamarkaðsréttur
Fasteigna- og leiguréttur
Gjaldþrotaréttur og skiptastjórn 
Lögfræði fjármálafyrirtækja
Skattaréttur
Verjendastörf